Żyj pełnią życia

Życie jest kruche jak ten kwiat

Kochaj swoje życie jak zdrowie

POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE ZDROWIA, CHOROBY I ZDROWIENIA

ZABURZENIA ENERGETYCZNE

  • układu kostno-ruchowego i narządów ruchu
  • układu trawiennego, nerwowego i krążenia
  • poszczególnych organów, układów i narządów jak i całego organizmu
  • w przypadkach problemów z zajściem w ciążę oraz rozwojem i utrzymaniem płodu

USUWANIE ZABURZEŃ

  • w jaźni (pamięć przeżyć fizycznych)
  • w podświadomości (przeżycia neurotyczne od okresu prenatalnego aż do chwili obecnej)
  • w aurze (traumy duchowe w życiu rodzinnym i społecznym)
  • również po przeżyciach traumatycznych pozaświadomych (np. czyjeś złorzeczenia, przekleństwa itp.)

POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE ZDROWIA, CHOROBY I ZDROWIENIA

Staramy się UKIERUNKOWAĆ poszukujących  “celu istnienia” na jemu właściwą drogę życia, otwierając intropatyczne horyzonty życia.

Pin It on Pinterest